THÔNG TIN CÁ NHÂN

Đăng nhập | Đăng ký

 
 
ID:
2357
Họ & tên :
Chris Ngo
Tuổi :
29 
Tỉnh /TP :
Hồ Chí Minh 

 THÔNG TIN CƠ BẢN

166cm - 170cm
62kg - 64kg
Độc thân
Phật giáo
Không 

HỌC VẤN VÀ NGHỀ NGHIỆP

Cử nhân
Nhân viên văn phòng

GIỚI THIỆU BẢN THÂN

Humorous, sensitive and down-to-earth person

MỤC TIÊU TÌM KIẾM

Let love lead the way
Bạn nam
Drop me a line if you are interested in my profile. Then we will start to know more info about each other.

THÀNH VIÊN PHÙ HỢP

Ok