THÔNG TIN CÁ NHÂN

Đăng nhập | Đăng ký

 
 
ID:
7738
Họ & tên :
nguyễn minh quốc
Tuổi :
29 
Tỉnh /TP :
Hồ Chí Minh 

 THÔNG TIN CƠ BẢN

166cm - 170cm
Độc thân
Có 

HỌC VẤN VÀ NGHỀ NGHIỆP

GIỚI THIỆU BẢN THÂN

MỤC TIÊU TÌM KIẾM

sống thật tốt
Bạn nữ
yêu thât lòng

THÀNH VIÊN PHÙ HỢP

Ok