THÔNG TIN CÁ NHÂN

Đăng nhập | Đăng ký

 
 
ID:
7752
Họ & tên :
do xuan hung
Tuổi :
25 
Tỉnh /TP :
Thanh Hoá 

 THÔNG TIN CƠ BẢN

161cm - 165cm
53kg - 55kg
Độc thân
Phật giáo
Có 

HỌC VẤN VÀ NGHỀ NGHIỆP

Trung cấp
Công nhân

GIỚI THIỆU BẢN THÂN

Sống hòa đồng .gét sự giả dối

MỤC TIÊU TÌM KIẾM

Vv .hòa đồng .
Bạn nữ
Iu là cưới

THÀNH VIÊN PHÙ HỢP

Ok