THÔNG TIN CÁ NHÂN

Đăng nhập | Đăng ký

 
 
ID:
7762
Họ & tên :
Châu Đức Hiếu
Tuổi :
30 
Tỉnh /TP :
Đồng Nai 

 THÔNG TIN CƠ BẢN

161cm - 165cm
59kg - 61kg
Độc thân
Phật giáo
Không 

HỌC VẤN VÀ NGHỀ NGHIỆP

Cử nhân
Công nhân

GIỚI THIỆU BẢN THÂN

MỤC TIÊU TÌM KIẾM

Bạn nữ

THÀNH VIÊN PHÙ HỢP

Ok