THÔNG TIN CÁ NHÂN

Đăng nhập | Đăng ký

 
 
ID:
7778
Họ & tên :
Đỗ duy nam
Tuổi :
29 
Tỉnh /TP :
Hà Nội 

 THÔNG TIN CƠ BẢN

171cm - 175cm
59kg - 61kg
Độc thân
Không 

HỌC VẤN VÀ NGHỀ NGHIỆP

Cử nhân
Nhân viên văn phòng

GIỚI THIỆU BẢN THÂN

MỤC TIÊU TÌM KIẾM

Trân trọng mọi người, dễ hoà đồng và thích phụ nữ đẹp
Bạn nữ

THÀNH VIÊN PHÙ HỢP

Ok