THÔNG TIN CÁ NHÂN

Đăng nhập | Đăng ký

 
 
ID:
7783
Họ & tên :
nong
Tuổi :
27 
Tỉnh /TP :
Cao Bằng 

 THÔNG TIN CƠ BẢN

171cm - 175cm
56kg - 58kg
Độc thân
Có 

HỌC VẤN VÀ NGHỀ NGHIỆP

Trung cấp
Công nhân

GIỚI THIỆU BẢN THÂN

Giao luu kb

MỤC TIÊU TÌM KIẾM

Yeu het mjh
Bạn nữ
Xay dung hp

THÀNH VIÊN PHÙ HỢP

Ok